Kokeneet yrittäjät tunnistivat tarpeen uudistaa toimialaa

Uuden ajan asumisen palvelukokonaisuus

"Pitkä kokemukseni kiinteistöpalveluiden tuottajana osoitti, että isännöinti- ja kiinteistöpalveluiden digitalisointi on pirstaloitunut ja vielä lapsenkengissä. Tuntui, että koko alan läpileikkaavaa ja aidosti asukkaita palvelevaa digitaalista ohjausta ei tee kukaan. 

Useiden asiakaskeskustelujen pohjalta ymmärsin, että on aika luoda nykyaikainen palvelukonsepti. Haluamme palvella asukkaita reaaliaikaisesti ja matalalla kynnyksellä sekä kohdella kaikkia palveluverkoston toimijoita tasapuolisesti.

Minulle oli tärkeää luoda kanava, jossa osapuolina ovat omistajat, hallitus, vuokralaiset, isännöinti, ylläpito, siisteys ja talohuolto. Näin syntyi Mainder, taloyhtiöasumisen uusi palvelukokonaisuus."

- Ilkka Mäkinen, Mainderin perustaja
"Oma taustani monikanavaisten asiakaspalveluiden sekä IT-palveluiden kehittämisen parissa synnytti kipinän luoda uudenlainen, digitaalinen palvelukokonaisuus, joka karsii turhia välivaiheita asukasasioiden hoidossa.

Ohjelmisto mahdollistaa tehokkaan ja asukaslähtöisen asiakaspalvelun; tieto kulkee nopeasti asukkaiden ja ammattilaisten välillä, jolloin täsmällisyys ja läpinäkyvyys lisääntyvät.

Koko palveluverkoston toiminnanohjaus takaa kustannustehokkaan tavan johtaa taloyhtiömuotoista asumista niin omistus- kuin vuokrataloissa."

- Jarkko Koskinen, Mainderin perustaja
“Kokemukseni ihmisläheisen viestinnän, yhteisöjen kehittämisen ja käyttäjäystävällisten digitaalisten palveluiden kehittäjänä sai minut syttymään Mainderin tavoitteesta uudistaa asumisen kokemus.

Intohimoni on luoda aidosti käyttäjäystävällisiä palveluita ja olemme panostaneet käytön helppouteen järjestelmän jokaisessa vaiheessa asiantuntijoilta asukkaille. Näen myös valtavasti potentiaalia edistää kiinteistöjen kestävyyttä Mainderin avulla.

-Susanna Lahtinen, Mainderin partneri
“Taustani ohjelmistokehittäjänä sai ihmettelemään, miksi taloyhtiömuotoisen asumisen digitalisointi on niin jäljessä muun yhteiskunnan digitalisoitumisesta. Omat asumisen kokemukseni tukivat ajatusta, että toimialan on muututtava!

Olemme tunnistaneet useita kiinteistöjen omistamiseen ja hallinnointiin liittyviä vaiheita, joita olemme automatisoinet ja sujuvoittaneet. Eikä työ tähän lopu, kehitämme jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia!”

-Barun Bashyal, Mainderin partneri